Kanun Adı Yayınlanma Tarihi
4857 Sayılı İş Kanunu 22.5.2003
Yönetmelikler
Yönetmeliğin Adı Yayınlanma Tarihi
Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik 21.2.2004
Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik 22.2.2004
İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik 17.12.2004
Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılmaları Hakkında yönetmelik 9.8.2004
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği  
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik  
İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 16.12.2003
Not: İşyeri Hekimi tanımı, 18-19-20-25 ve 26. maddeleri iptal.
İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 20.1.2004
Not: İş Güvenliği Uzmanı tanımı, 5,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16. maddeleri iptal.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 9/12/2003
Not: Danıştay 10. Dairesinin 15.06.06 - 2006/3007 sayılı kararı ile iptal.
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik 06.04.2004
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile İlgili Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 7.4.2004
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 15.4.2004
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik 26.12.2003
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik 11.2.2004
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 11.2.2004
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 10.2.2004
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 15.5.2004
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik 15.3.2004
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği 23.12.2003
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği 23.12.2003
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 26.12.2003
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 26.12.2003
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 10.6.2004
Gürültü Yönetmeliği 23.12.2003
Titreşim Yönetmeliği 23.12.2003
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 23.12.2003
Elle Taşıma İşleri Hakkında Yönetmelik  
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 26.12.2003
Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik 24.3.2004
Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 26.9.2003
Asgari Ücret Yönetmeliği 1.8.2004
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 6.4.2004
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 3.3.2004
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 6.4.2004
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik 31.3.2004
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 28.42004
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 6.4.2004
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği 6.4.2004
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 7.4.2004
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 27.11.2004
Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 14.7.2004
Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik 1.8.2004
Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik 6.4.2004
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4.4.2004